یک عاشق واقعی.. زنی که با خودش روراست بود.. زنی قوی و شجاع.. جسور.. آنقدر جسور که در محیط جاهلانه مردسالار عرب جسارت کرد شجاعت کرد و از عشقش که 20 سال هم از خودش کوچکتر بود خواستگاری کرد.. حیف که تاریخ نویسان از او کم نوشته اند. زنی که مال و ثروت و محبتش را به پای عشقش ریخت.. زنی که از حرف این و آن نهراسید. زنی که به آرزویش رسید و معشوق عشقش محمد رسول الله (ص) شد

درود وصد هزار درود بر تو نازنین بانو خدیجه رحمت خدا بر تو باد