والدینی که بین فرزندان خود تبعیض می گذارند یا کودکانشان را با کودکان دیگر مقایسه و تحقیر می کنند-- بدانند که به این شیوه کودک نه تنها رشدی نخواهد کرد بلکه به بهترین شیوه حسادت را می آموزد!

والدین عزیز به خاطر خدا تبعیض قایل نشوید و فرزندانتان را همانگونه که هستند دوست داشته باشید تا شاهکار خلقت را برای شما به نمایش بگذارند!

هر چه بیشتر کودک را همانگونه که هست دوست بدارید مطمئن باشید او رشد و پیشرفت بیشتری خواهد کرد.. اینو از خودم نمی گماا! خدا تو قرآن می گه: "اگر شکرکنید نعمت رو افزون می کنه" حالا شرمنده نام سوره و شماره آیه ش یادم نمی یاد!

والدینی که دائم از وقتی که فرزندشون به دنیا میاد با او مخالفت می کنند- به قیافه ش به لباس پوشیدنش- سلیقه ش- مشق نوشتنش - اخلاقش و خلاصه به همه چیزش گیر می دن -- بدونن با این کار زشتشون فرزندشون بهتر نخواهد شد که هیچ آرامش نداشتن را به او هدیه می دن. فرزندی که چنین والدینی دارد اگر خودسازی نکند تبدیل به فردی همیشه معترض- همیشه عیب جو - لج باز- بدبین و خلاصه تبدیل به کسی می شود که در حسرت آرامش استافسوس

به داد کودکانی که میل بیمارگونه به خوردن دارند .. برسید.. آنها به دلیلی زیاد غصه می خورند.. اگر کودکتان چنین است هر چه سریعتر به روانپزشک مراجعه کنید و بدانید این یک کیس اورژانسی ست

والدین محترم لطفا با زیردستانتون درست برخورد کنید .. هر چند هم گنده دماغ و بی شعور (با عرض معذرت از دوستان محترمناراحت) ممکنه باشید.. اگر خداوند کودکی به شما عنایت کرده خواهشن به خاطر کودکتون اخلاقتون با زیردست درست باشه.. متاسفانه بسیار اتفاق افتاده که خدمتکار خانه به خاطر رفتار بد خانم خانه با او.. بلایی سر کودک خانه آوردهگریه