من همان روز بگفتم که طریق تو گرفتم

که به جانان نرسم تا نرسد کار به جانم

/ 0 نظر / 5 بازدید