بـر مـن چـو شـوی پـیدا من در تو شوم پنهان 
از مـن چـو شـوی پـنـهـان پـیـدات همی جویم

/ 0 نظر / 8 بازدید