تنم در تار و پود عشق انسان‌های خوب نازنین بسته است
دلم با صد هزاران رشته
با این خلق با این مهر با این ماه با این خاک با این آب ... پیوسته است.

/ 0 نظر / 47 بازدید