با عقیق سبز چشمت روشنی را میزبانی
برمگیر از خلوت سردم نگاه آذرین را

/ 0 نظر / 6 بازدید