پست های ارسال شده در مرداد سال 1390

من با تو خرّممآری بهار منشاعر بدون عشقعشقی بدون شورشوری بدون خاطره ، هرگز نمی شود
/ 3 نظر / 12 بازدید
  مثل عکس رخ مهتاب که افتاده در آب در دلم هستی و بین من و تو فاصله هاست      
/ 3 نظر / 10 بازدید