مرا ببر امید دلنواز من
ببر به شهر شعرها و شورها


به راه پرستاره می کشانی ام
فراتر از ستاره می نشانی ام

/ 0 نظر / 17 بازدید