عشق اکنون مهربانی می‌کند
جانِ جان امروز جانی می‌کند

در شعاع آفتاب معرفت
ذره ذره غیب دانی می‌کند

/ 1 نظر / 17 بازدید
مریم

در این بازار ِ بی مهری مرا جز شعر یاری نیست خدا را شکر می گویم از این طبع ِ خدادادم "داریوش شهریاری"