در هـــوای گـــل روی تــو بــود خــواجــو را 
همنفس بلبل شب خیز خوش الحان همه شب

/ 1 نظر / 12 بازدید
نیما

در این دنیا که مردانش عصا از کور میدزدند من از خوش باوری انجا محبت جستجو کردم