مشاعره

مشاعره هنری زیبا و روح بخش

شبی که ماهِ مُراد از افق شود طالع بُوَد که پرتو نوری به بام ما اُفتد
/ 0 نظر / 15 بازدید
گاه با ناب ترین شعر زمانگاه با ساده ترین قصه یک انسانزندگی باید کرد !
/ 1 نظر / 11 بازدید
دیدن روی تو در خویش ز من خواب گرفتآه از آیینه که تصویر تو را قاب گرفت
/ 1 نظر / 15 بازدید
اسفند 90
12 پست
بهمن 90
99 پست
دی 90
2 پست
آذر 90
1 پست
آبان 90
3 پست
مهر 90
3 پست
شهریور 90
10 پست
مرداد 90
9 پست
تیر 90
3 پست
خرداد 90
4 پست
اسفند 89
3 پست
بهمن 89
4 پست
دی 89
4 پست
ن
2 پست
ت
5 پست
ق
1 پست
م
10 پست
مولانا
15 پست
ج
3 پست
ک
6 پست
د
8 پست
ب
10 پست
چ
6 پست
ش
4 پست
ع
4 پست
ا
13 پست
حافظ
5 پست
ح
2 پست
ه
6 پست
گ
7 پست
شهریار
4 پست
ز
1 پست
ر
4 پست
سعدی
6 پست
نظامی
1 پست
جامی
2 پست
ی
1 پست
خ
2 پست
فردوسی
1 پست
س
1 پست
ل
1 پست
و
1 پست
کودک
1 پست
فاطمه
24 پست
عشق
11 پست
عمر_خیام
1 پست
عطار
1 پست
هلن_کلر
1 پست