مشاعره

مشاعره هنری زیبا و روح بخش

چو نیلوفر عاشقانه چونان می پیچم به پای توکه سر تا پا بشکفد گل ز هر بندم در هوای تو
/ 1 نظر / 12 بازدید
چو در بــاغ خدا پــــا می‌گذارم خودم را پشت در جا می‌گذارم چنان از موج عطرش می‌شوم مست که هستی را به مستی ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 11 بازدید
تو را شبیه یک سبد پر از انار می کشمرسیده و نجیب و سرخ و آبدار می کشم
/ 0 نظر / 12 بازدید
تو را شبیه یک سبد پر از انار می کشمرسیده و نجیب و سرخ و آبدار می کشم
/ 0 نظر / 12 بازدید
روان مادرم شادان که عمریمرا در راه ایزد رهبری کردبه گوشم نغمه ی توحید سردادبجای مادری، پیغمبری کرد
/ 3 نظر / 8 بازدید
خوش خوش اندر پیچ زلفش پیچ تا مشکین کنیشرق تا غرب جهان از زلف مشک افشان او
/ 0 نظر / 14 بازدید
ای صبا گر بگذری بر زلف مشک افشان اوهمچو من شو گرد یک یک حلقه سرگردان او
/ 0 نظر / 9 بازدید
همعنانم با صبا، سرگشته ام سر گشته امهمزبانم با پَری دیوانه ام دیوانه ام
/ 0 نظر / 9 بازدید
اسفند 90
12 پست
بهمن 90
99 پست
دی 90
2 پست
آذر 90
1 پست
آبان 90
3 پست
مهر 90
3 پست
شهریور 90
10 پست
مرداد 90
9 پست
تیر 90
3 پست
خرداد 90
4 پست
اسفند 89
3 پست
بهمن 89
4 پست
دی 89
4 پست
ن
2 پست
ت
5 پست
ق
1 پست
م
10 پست
مولانا
15 پست
ج
3 پست
ک
6 پست
د
8 پست
ب
10 پست
چ
6 پست
ش
4 پست
ع
4 پست
ا
13 پست
حافظ
5 پست
ح
2 پست
ه
6 پست
گ
7 پست
شهریار
4 پست
ز
1 پست
ر
4 پست
سعدی
6 پست
نظامی
1 پست
جامی
2 پست
ی
1 پست
خ
2 پست
فردوسی
1 پست
س
1 پست
ل
1 پست
و
1 پست
کودک
1 پست
فاطمه
24 پست
عشق
11 پست
عمر_خیام
1 پست
عطار
1 پست
هلن_کلر
1 پست