# ت
تو آمدی ز دورها و دورهاز سرزمین عطرها و نورها نشانده ای مرا کنون به زورقیز عاجها، ز ابرها، بلورها
/ 0 نظر / 14 بازدید