# سیف_فرغانی
بـر مـن چـو شـوی پـیدا من در تو شوم پنهان از مـن چـو شـوی پـنـهـان پـیـدات همی جویم
/ 0 نظر / 21 بازدید