# م
مــیــان خــواب و بــیــداری شــبـی دیـدم خـیـال او از آن شـب والـه و حـیـران، نـه در خوابم، نه بیدارم
/ 1 نظر / 29 بازدید
مرا ببر امید دلنواز منببر به شهر شعرها و شورها به راه پرستاره می کشانی امفراتر از ستاره می نشانی ام
/ 0 نظر / 15 بازدید
من همان روز بگفتم که طریق تو گرفتم که به جانان نرسم تا نرسد کار به جانم
/ 0 نظر / 15 بازدید
مادرم ریحان می‌ چیند.نان و ریحان و پنیر، آسمانی بی‌ ابر، اطلسی‌ هایی‌ تررستگاری نزدیک: لای گل های حیاط
/ 0 نظر / 10 بازدید
من زن ایرانی ام ایرانی از جنس تن توهم صبور و هم غیورمطفلی از آبستن تو
/ 0 نظر / 11 بازدید
من زن ایرانی ام یک چشمه شرم ناب دارمقد صدها سد سیوند پشت چشمم آب دارم
/ 0 نظر / 9 بازدید