# ک
کـسـی کـو جـان مـن بـاشـد چـه با او دوستی ورزم؟ نـبـاشـد دوسـتـی بـا او کـه خـود را دوسـت مـیـدارم
/ 0 نظر / 25 بازدید
کیمیای کیمیا ساز است عشقخاک را گنج معانی می‌کندگاه درها می‌گشاید بر فلکگه خِرَد را نردبانی می‌کندگه چو صهبا بزم ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 12 بازدید
کیست که از دو چشم من در تو نگاه می کند آینه ی دل مرا هم دم آه می کند 
/ 0 نظر / 10 بازدید
کاش سوی تو دمی رخصت پروازم بود تا به سوی تو پرم بال و پری بازم بود 
/ 1 نظر / 13 بازدید