نمی‌خواهم بمیرم تا محبت را به انسان‌ها بیاموزم
بمانم تا عدالت را برافروزم.
بیفروزم خرد را،
مهر را،
تا جاودان بر تخت بنشانم
به پیش پای فرداهای بهتر گل برافشانم

/ 1 نظر / 29 بازدید