ای گـشـتـه نـهـان از مـن پـیـدات هـمـی جویم 
جــای تــو نــمــی‌دانــم هـرجـات هـمـی جـویـم

/ 0 نظر / 13 بازدید