گـفت پیغـمبر کـه زن بر عـاقـلان

 

گـفت پیغـمبر کـه زن بر عـاقـلان
غالب آید سخت و بر صـاحبدلان
باز بـر زن جـاهـلان غـالب شـوند
کـاندر ایشان تُندی حیوانست بند
کـم بُوَدشـان رقّت و لطـف و وداد
زانـکـه حـیوانی ست غـالب بر نهاد
مهـر و رقّـت وصـف انسـانـی بـود
خشـم و شـهوت وصـف حیوانی بود
پـرتوی حـق است آن معشـوق نیسـت
خـالق اسـت آن گوئیا مخلوق نیست
/ 3 نظر / 20 بازدید
عاشق کوهستان

سلام علیکم[گل] احوالتون ؟ اشعار خوبی را انتخاب فرمودید ....... آفرین[دست] ولی نمیدونم چرا نمیتونم حرفی بزنم[تعجب] سر اذان ظهر است . میروم نماز تا شاید بعدا" نطقم باز بشه[چشمک]

محمود

به نظر من هم حقیقتهای زیادی در آن نهفته است بخصوص به نوعی بیان کننده وضعیت جامعه ایرانی ما هست که در آن مردسالاری حاکم بوده و هنوزهم هست یعنی نشان دهنده این هست که جامعه ما که بیشتر متاثر از دین فقهی و حاکمانش هست نوعی جهالت را در جامعه ترویج می کنند و یکی از آنها پرورش جهالت در مردان هست که تسلط و فرمانروایی بر زنان و خانواده رو حق خود می دانند و این درد بزرگی است البته متاسفانه در بسیاری از موضوعات دیگر هر دو طیف زن و مرد گفتار جهالتها هست که بهره این جهلها را حاکمان و فقیهان می برند تا بندها و زنجیرها را محکم تر نگه دارند

aali hst